Walki zwierząt

W wielu krajach na świecie kultywowane do dzisiaj są zwyczaje związane z walkami zwierząt. Niektóre z nich są praktykowane od lat, jednak obecnie odbywają się głównie ze względu na możliwość zarobku na widowisku, aniżeli na podtrzymywanie tradycji.

W coraz większej liczbie krajów walki zwierząt są zakazywane, jednak nawet mimo to odbywają się tam nadal, nielegalnie. Miejscem, w którym walki zwierząt są szczególnie popularne jest Afganistan. Istnieje tam zwyczaj organizowania Sag Dżang, czyli walk psów. Odbywają się tam także walki przepiórek i baranów. Widowiska takie są traktowane niemal jak sport: zwierzęta, zanim wezmą udział w pojedynku są specjalnie trenowane i szkolone.

W Indonezji natomiast bardzo popularne są walki kogutów. Każdy z kogutów ma przymocowane do nogi ostrze, a walka trwa tak długo, aż jeden z nich nie zostanie zraniony. Wówczas właściciel rannego ptaka przegrywa, a kogut zazwyczaj jest zabijany. Zwycięzca może natomiast cieszyć się wygraną i dużą aprobatą wśród publiczności. Jego kogut za to trafia do klatki, w której będzie czekał aż do kolejnej walki.